PRZYGOTOWANIE
DO SEZONU „WIOSNA”

Wykonujemy renowacje wiosenne kortów ceramicznych

W zakres prac wchodzi:
– demontaż linii plastikowych
– profilowanie istniejącej nawierzchni kortu
– ułożenie i zagęszczenie nowej warstwy
poślizgowej kortu.
– montaż linii plastikowych.
– szczotkowanie i wygładzanie kortu

W czasie renowacji istnieje możliwość wymiany zużytych elementów kortu (linie plastikowe, słupki tenis, siatki, sprzęt do konserwacji).

SPRZEDAŻ
MĄCZKI KORTOWEJ

Posiadamy w ciągłej sprzedaży
mączkę kortową

Mączka do budowy kortu
(20%-25% glinki) Mączka do renowacji kortu (warstwa poślizgowa) segregowana z dachówki

Istnieje możliwość zakupu mączki pakowanej
w worki foliowe

REMONTY
KORTÓW I BOISK

Wykonujemy remonty kortów
o nawierzchni ceramicznej

W zakres prac wchodzi:
– usunięcie zużytej warstwy z mączki kortowej
– ułożenie i zagęszczenie nowej warstwy ceramicznej kortu
– wymiana zużytego osprzętu kortu

Istnieje możliwość wymiany drenażu pod warstwą kortu lub montaż drenażu liniowego. Wykonujemy również wymianę zużytych nawierzchni na boiskach i kortach z trawy syntetycznej oraz naprawę podbudowy i uzupełnienie piasku kwarcowego.

KONTAKT